In English

Early-Age Thermal Cracking in Concrete - A FE-Modelling approach

FRANCISCO DIAZ ; Rickard Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Early-age cracking, thermal dilation, autogenous shrinkage, creep, FE-Software,Publikationen registrerades 2016-08-10. Den ändrades senast 2016-08-10

CPL ID: 240074

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek