In English

CONNECTIONS IN STRUCTURAL FRP MEMBERS

MOHAMMAD SADEGH KHANI
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: GFRP, CFRP, FRP bolted Connection, adhesive, Connection,Hybrid connection.Publikationen registrerades 2016-08-10. Den ändrades senast 2016-08-10

CPL ID: 240070

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek