In English

Samverkanselement av trä Hållfasthetsegenskaper för en konstruktionslimmad trävägg med stabiliserande spånskiva

Fredrik Ivarsson ; Joel Sjöholm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-08-09. Den ändrades senast 2016-08-09

CPL ID: 240066

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek