In English

Evaluation of experimental test results of High Frequency Mechanical Impact improved welded details

ALI KAKAVAND ; ARMAN GHAHREMAN JENNATABADI
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: fatigue strength improvement, post weld treatment, High frequency mechanical impact,(HFMI), Constant amplitude fatigue loading (CAFL), treatmentPublikationen registrerades 2016-08-09. Den ändrades senast 2016-08-09

CPL ID: 240064

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek