In English

Adoption of Life Cycle Cost Analysis in Early Design Phases of Road Bridges

Oscar Yman ; Håkan Haglund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Life Cycle Cost, LCC, LCCA, Bridge, Procurement, Maintenance, InvestmentPublikationen registrerades 2016-08-09. Den ändrades senast 2016-08-09

CPL ID: 240061

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek