In English

Hantering av bergmassor för Västlänkens norra delentreprenader

Ahmad Al-Najjar ; Tim Gustafsson ; Desiree Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Västlänken, Masshantering, BergmassorPublikationen registrerades 2016-08-05. Den ändrades senast 2016-09-08

CPL ID: 239825

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek