In English

Stödkonstruktioner i djupa schakt - En studie över jordtryckens inverkan vid schaktningsarbeten med avseende på Station Haga, Västlänken

Mattias A Andersson Strid ; Ellen Brandt ; Gila Edvardsson ; Emma Jägryd ; Paula Melin Nyholm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-08-05. Den ändrades senast 2016-08-05

CPL ID: 239819

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek