In English

En geoteknisk utredning av Hagaschakten - En del av Västlänken

Elham Bahig ; Fredrik Edvardsson ; Amanda Lilja ; Johan Myhrman Larsson ; Rikard A Rensfelt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-08-05.

CPL ID: 239805

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek