In English

Enkelriktade älvstränder som temporär trafiklösning - Analys av cirkulationsplats längs Göta Älvs leder sammankopplade med Älvsborgsbron och Tingstadstunneln som lösning vid arbete i Götatunneln

Matilda Eriksson ; Alma Sjöö ; Lina Sköldberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]