In English

Trafikutredning: Passage över Heden - Implementering av spårväg i Alléstråket

Dan Degerman ; Carl-Johan Schultze ; Theo Wilkås
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-08-04.

CPL ID: 239774

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek