In English

Masshantering i projekt Västlänken - Effektiv hantering av bergmassor ur ett hållbarhetsperspektiv

Naska Abbassi ; Jesper Eriksson ; Hanna Lundborg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Masshantering, masstransporter, VästlänkenPublikationen registrerades 2016-08-04. Den ändrades senast 2016-08-04

CPL ID: 239772

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek