In English

Enkelriktade älvstränder - Ett unikt förslag på trafikomledning i Göteborg

Erik Jonsson ; Paula Jungbjer ; Nhung Le
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-08-04. Den ändrades senast 2016-08-04

CPL ID: 239769

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek