In English

Förskjuten undervisningstid på Chalmers - En åtgärd i syfte att jämna ut höga belastningstoppar i kollektivtrafiken

Johanna Hansson ; Viktor Lehtonen ; Malin Rybo Molin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: kollektivtrafik, trafikflöde, trafikbelastning, Chalmers, tidsreglering, västtrafik, rusningstrafik, förändringsbeteende, Lindholmen, JohannebergPublikationen registrerades 2016-08-04. Den ändrades senast 2016-08-04

CPL ID: 239768

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek