In English

Trafiksystemets sårbarhet - En studie om hur ett förbud mot biltrafik på Götaälvbron påverkar framkomligheten i centrala Göteborg

Sara Bergqvist ; Mattias Blomgren ; Niklas Dimakis ; Johannes Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Götaälvbron, Sårbarhet, PTV Visum, Tingstadstunneln, Älvsborgsbron, TrafikplaneringPublikationen registrerades 2016-08-04. Den ändrades senast 2016-08-04

CPL ID: 239765

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek