In English

Förstudie till omkonstruktion av dragbalkssystem

Pilot study to redesign of drawbeam system

Anders Sandegård ; Howan Chau
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Kandidatarbete – Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Chalmers tekniska högskola; 151/2016, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-08-03. Den ändrades senast 2016-08-03

CPL ID: 239740

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek