In English

Electrochemical activities of syntrophic acetate oxidizing bacteria and redox mediators: Usability of methyl viologen and neutral red as electron transmitters.

Jan Zahoransky
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX02-16-53, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-08-02. Den ändrades senast 2016-08-02

CPL ID: 239723

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek