In English

Copper recovery in a litre-scale Microbial Fuel Cell - Performance under different conditions

Nafis Fuad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX02-16-82, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Microbial fuel cell, copper recovery, operation and control, pH, current densityPublikationen registrerades 2016-08-02. Den ändrades senast 2016-08-02

CPL ID: 239722

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek