In English

Salt Recovery from Waste to Energy Incineration Fly Ash - A process based on evaporation of brine Master’s Thesis within the Sustainable Energy Systems programme

Gustav Stenberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX02-16-19, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Avfallsförbränning, flygaska, multi-effekt förångare, vägsalt, NaCl, CaCl2, KClPublikationen registrerades 2016-08-02. Den ändrades senast 2016-08-02

CPL ID: 239716

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek