In English

Runoff management on bridges - A decision model for management selection

Johan Blomberg ; Tobias Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX02-16-54, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Bridge runoff, Runoff management, Spill management, Stormwater pollution, Water protection area, Risk assessment, Decision model, Dangerous goods vehicles, Heavy goods vehicles, AngeredsbronPublikationen registrerades 2016-08-02. Den ändrades senast 2016-08-02

CPL ID: 239713

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek