In English

The Potential of Biophilic Urbanism in the Living Lab Concept Including Nature in the Built Environment – A Case Study on the Greater Curtin Master Plan

CAMILLA GUSTAFSSON ; Annamaria Haag
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX02-16-47, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Biophilic urbanism, Living lab, Nature, The built environmentPublikationen registrerades 2016-08-02. Den ändrades senast 2016-08-02

CPL ID: 239711

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek