In English

Material stock of infrastructure - Comparative analysis between Swedish and Mexican cities

Marco Cruz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Material stock, Infrastructure OpenStreetMap, GISPublikationen registrerades 2016-08-02. Den ändrades senast 2016-08-02

CPL ID: 239710

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek