In English

Evaluating Stormwater Management Techniques for Dense Urban Areas using Multi-Criteria Decision Analysis

Daniel Kangas
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX02-16-15, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Multi-Criteria Decision Analysis, stormwater management, stormwater quality, urban planningPublikationen registrerades 2016-08-02. Den ändrades senast 2016-08-02

CPL ID: 239709

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek