In English

Sustainable Transitions at Home – Insights by the HSB Living Lab Project Member Organizations

Saraj Franzén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX02-16-8, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: sustainability, living lab, resource consumption, lifestyle, transition, practice, routinePublikationen registrerades 2016-08-02. Den ändrades senast 2016-08-02

CPL ID: 239707

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek