In English

Sorption Filter Columns to Remove Colloidal and Dissolved Pollutants from Stormwater

Felicia Alenius ; ANDREAS HERMANSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX02-16-51, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Organic pollutants, toxic metals, sorption capacity, environmental engineering, field study, pilot plant, column filtersPublikationen registrerades 2016-08-02. Den ändrades senast 2016-08-02

CPL ID: 239706

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek