In English

Modeling Detention and Pollutant Fate in Bioretention Systems.

Martin Hellberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX02-16-33, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Modeling, low impact development, LID, bioretention, pollutant fatePublikationen registrerades 2016-08-02. Den ändrades senast 2016-08-02

CPL ID: 239703

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek