In English

Estimation of collapse load on a granular working platform using limit analysis - A parametric study on a layered soil model

Axel Grahnström ; Olivia Jansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: LimitState:GEO, bearing capacity, working platform, limit analysis, pile driving rig, layered soilPublikationen registrerades 2016-08-01. Den ändrades senast 2016-08-01

CPL ID: 239691

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek