In English

Trafikplanering för en attraktiv cykelstad - En undersökning av stråket Chalmers - Nya Allén

Felldin Nils-Erik ; Persson Gustav
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: cykel, trafikplanering, Göteborg, cykelstrategiPublikationen registrerades 2016-08-01. Den ändrades senast 2016-08-01

CPL ID: 239688

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek