In English

STRADA som ett verktyg vid trafiksäkerhetsanalys för cyklister - En utvärdering av sopsaltningsmetoden

Cangren Camilla ; Sandin Alexandra
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: cykelolycka, gång- och cykelvägar, Sopsaltning, STRADA, vinterväghållningPublikationen registrerades 2016-08-01. Den ändrades senast 2016-08-01

CPL ID: 239687

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek