In English

FE analyses of long-term creep deformations related to embankments and excavations

Holmqvist Andreas
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Creep-SCLAY1S, Embankment, Excavation, Creep, Plaxis 2D, Anisotropy, Triaxial test, OCR value, Modified Cam Clay, Modified compression index, Modified swelling indexPublikationen registrerades 2016-08-01. Den ändrades senast 2016-08-01

CPL ID: 239686

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek