In English

The Application of Electroosmosis in Clay Improvement - A Laboratory Investigation of Electrokinetics Use on Clay

Alaydi Khaled
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Electroosmosis, permeability, clay, laboratory investigation, resistance, flow, electric currentPublikationen registrerades 2016-08-01. Den ändrades senast 2016-08-01

CPL ID: 239684

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek