In English

Analysis and FE-modelling of soil displacement associated to pile driving - A case study of pile installation at Gamlestadstorget

David Nguyen ; HENRIK HERNQVIST
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Pile installation, soil displacement, heave, FEM, PLAXIS 2D, Sagaseta, RehnmanPublikationen registrerades 2016-08-01. Den ändrades senast 2016-08-01

CPL ID: 239683

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek