In English

Effects of a repetitive approach when planning and constructing railway in Sweden

Sara Edman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Railway construction process, efficiency improvements, repetitions, experience feedbackPublikationen registrerades 2016-08-01. Den ändrades senast 2016-08-01

CPL ID: 239682

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek