In English

Road design analysis of Lindholmsallén in Gothenburg - An evaluation with an in depth simulation using the software program VISSIM

MATILDA BERG MÅRTENSSON ; Johanna Frid
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Road design analysis, PTV VISSIM, Traffic simulation, Boulevard, LindholmsallénPublikationen registrerades 2016-08-01. Den ändrades senast 2016-08-01

CPL ID: 239681

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek