In English

Increased bicycle use in Fässbergsdalen - A case study to investigate appropriate bicycle measures in an expanding project area

Ida Hedman Alainentalo ; HANNA NILSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: bicycle, bicycle measures, traffic, sustainable transport modePublikationen registrerades 2016-08-01. Den ändrades senast 2016-08-01

CPL ID: 239680

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek