In English

Assessment of low impact development in road and street - Case study at Telthusbakken in central Oslo

Daniel Hammerlid
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Low impact development, stormwater management, infiltration, storage, detention, road, street, urban developmentPublikationen registrerades 2016-08-01. Den ändrades senast 2016-08-01

CPL ID: 239679

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek