In English

Electric Bicycles in Bike-Share Systems - An Investigation of the Potential for Electric Bicycles in Gothenburg’s Bike-Share System Styr & Ställ

SOFIE ERLANDSSON ; Olivia Hägglöf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: electric bike-share system, combined bike-share system, bike-share system, electric bicycle, Styr & Ställ, bicycling, sustainable transportPublikationen registrerades 2016-08-01. Den ändrades senast 2016-08-01

CPL ID: 239675

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek