In English

A conceptual study of BRT on highly trafficked roads - Station features and transit oriented development on parts of Väster and Söderleden

Erika Lennartsson ; Emma Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: bus rapid transit, transit oriented development, noise levels, air quality, traffic safety, stations, public transport, light rail transitPublikationen registrerades 2016-08-01. Den ändrades senast 2016-08-01

CPL ID: 239673

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek