In English

Micro simulation of roundabouts - An analysis of simulation parameters in Vissim

Miriam Brill ; Hanna Persson Brink
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: micro simulation, roundabout, Vissim, PTV, conflict areas, priority rulesPublikationen registrerades 2016-08-01. Den ändrades senast 2016-08-01

CPL ID: 239672

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek