In English

Synkronisering av Microsoft Project och TOJ-verktyget

Alfred Agrell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 25 s.
[Examensarbete på grundnivå]

I detta examensarbete gjordes en mjukvaruintegration av två system: Microsoft Project, ett system för projektplanering och systemet TOJ, ett system för tidrapportering och tidsplanering. Mjukvaruintegration innebär att man skapar ett program, i detta fall ett så kallad plugin, som kommunicerar med båda systemen och överför information mellan dessa, även kallad synkronisering. Detta plugin fick namnet TOJ Assistant.

Kommunikationen sker via en databas och för att realisera integrationen användes ett antal olika programmeringsspråk som Visual Basic, C# och SQL. Ett antal problem löstes på vägen: Information om olika delar av projektet har inte samma format i de olika systemen, vilket i vissa fall kräver bearbetning. Vid synkroniseringen, dvs. där användaren läser ifrån eller skriver till databasen, kan konflikter uppstå, exempelvis när flera användare vill ändra samma fält i databasen. Konflikthanteringen implementerades och kompl

Oracle XML Developers Kit 10.2.0.2.0 - Production

XML-25011: Error processing XSLT stylesheet: ../index.xsl
file:////usr/local/tomcat/webapps/chex/local/xsl/output/html/normal/body.xsl<Line 340, Column 84>: XML-22021: (Error) Error parsing external document: 'Förbindelse vägras'.