In English

CONSIDERATION LIVING SPACES - shaping homes to foster sustainable behaviour

SARAH PILBLAD
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-12. Den ändrades senast 2016-07-12

CPL ID: 239337

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek