In English

RETHINKING LOW-COST SCHOOLS IN PAKISTAN - SCHOOLS AS A MODEL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ERIKA ALATALO
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-12. Den ändrades senast 2016-07-12

CPL ID: 239329

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek