In English

LINK-IN-PARK - ett utforskande master projekt om kontextbaserad sjukhusbebyggelse med focus på evidence base design

PETER SALLMÉN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-12.

CPL ID: 239327

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek