In English

NEXT STOP GÄRSNÄS - A journey towards a sustainable countryside living in the village of Gärsnäs

CAROLINE SOLLERHED
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-12.

CPL ID: 239325

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek