In English

SAIL IN MOTION - transformation of a public space for an adaptive reuse

ANNA KIKA
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-12. Den ändrades senast 2016-07-12

CPL ID: 239323

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek