In English

Utveckling av alkaninducerad biosensor i Saccharomyces cerevisiae

Development of alkane-induced biosensor in Saccharomyces cerevisiae

Isabella Bondesson ; Emma Ericsson ; Carl Möller ; My Nyblom ; Amanda Olmin ; Johanna Ortgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 46 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Den ökande halten av växthusgaser i atmosfären kräver en utveckling av nya miljövänliga bränslen. Användning av mikrober vid bränsletillverkning är en lovande metod som har varit aktuell i flera år. n-Alkaner har en hög likhet med bland annat diesel och kan därför direkt ersätta nuvarande fossila bränslen. Stammar av Saccharomyces cervisiae som kan producera n-alkaner har tagits fram. Dessa stammar är långt ifrån optimala och behöver utvecklas innan de kan nyttjas på industriell skala. Målet med detta projekt är att skapa en biosensor som kan användas som ett screeningverktyg för att optimera utbytet av n-alkaner i S. ce- revisiae. Ett transkriptionssystem från Yarrowia lipolytica tillsammans med GFP används för att skapa biosensorn. Systemet från Y. lipolytica består av tre gener, YAS1, YAS2 och YAS3, samt promotorsekvensen ARE1. Detta systemet aktiverar transkription i närvaro av n-alkaner. PCR-produkter genererades med framgång och användes för att konstruera plasmider innehållande kombinationer av YAS1, YAS2, YAS3, ARE1-sekvenser samt GFP. Veri_kation av de konstruerade plasmiderna bekräftade att generna inkorporerats med få mutationer. Biosensorn introducerades i S. cerevisiae med ett två-vektorsystem. Flödescytometri användes för att testa biosensorn i närvaro och frånvaro av dekan och en skillnad i uttryck bekräftades. Resultaten indikerar på att det är möjligt att implementera systemet från Y. lipolytica i S. cerevisiae med målet att skapa en biosensor för n-alkanerPublikationen registrerades 2016-07-12. Den ändrades senast 2016-07-12

CPL ID: 239322

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek