In English

RELEASING ARCHITECTURE - Tooling communities with open-source architecture

DAMIANO MAURIZI
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-12. Den ändrades senast 2016-07-12

CPL ID: 239321

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek