In English

Heat and Mass Transfer Modelling in a porous structure - Effect of body’s heat and moisture loss on the microclimate of a hygiene product

Divya suresh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-12. Den ändrades senast 2016-07-12

CPL ID: 239319

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek