In English

centering periphery - challenging the urban norm by reassessing the relation between urban and rural

SIRI ERSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-12. Den ändrades senast 2016-07-12

CPL ID: 239304

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek