In English

DALSLANDSSTUGAN 2.0 - Resourse-efficient housing inspired by the 19th century Swedish building culture

Josef Abrahamsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-12.

CPL ID: 239303

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek