In English

LINK CENTER - Promoting networking for students and entreprenuers

Hanna Holmgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-12.

CPL ID: 239301

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek